δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1995 (EL)
Industrial strategy for Greece

Ελλάς. Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Ομιλία
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Βιομηχανική πολιτική
συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων
Γεωγραφία
Μεταφορά τεχνολογίας
Βιομηχανία
Ελεύθερο εμπόριο
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα
Διεπιχειρησιακή συνεργασία
Ξένη επένδυση
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Μέγεθος της επιχείρησης
Ανταγωνισμός
Επιχειρηματική στρατηγική
Δημοσιονομικά
Δομή της επιχείρησης

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Αγγλική γλώσσα

1995

A1S4_ArthOmiSyn_F9Τ36

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.