Τα αγροτικά βήματα της "Αλλαγής"...

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1982 (EL)
Τα αγροτικά βήματα της "Αλλαγής"... (EL)

Αναγνωστόπουλος, Χάρης (EL)
Anagnostopoulos, Charis (EN)

Ερωτών σε συνέντευξη: Αναγνωστόπουλος, Χάρης (EL)
Ερωτώμενος σε συνέντευξη: Σημίτης, Κωνσταντίνος (EL)
Interviewer: Anagnostopoulos, Charis (EN)
Interviewee: Simitis, Costas (EN)

Συνέντευξη
Κείμενο

Γεωργικός τομέας (EL)
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (EL)
Γεωργική πολιτική (EL)
Κοινή Γεωργική Πολιτική (EL)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Γεωργικός συνεταιρισμός (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Agriculture, forestry and fisheries (EN)
Economics (EN)
Farming sector (EN)
Common agricultural policy (EN)
European Union (EN)
Agricultural policy (EN)
European Community (EN)
Agricultural cooperative (EN)


Ελληνική γλώσσα

1982-01-30

A1S4_Syn_F1T6

Έθνος, σ. 13
1981-1984 Συνεντεύξεις (EL)
1981-1984 Interviews (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.