δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1998 (EL)
Αποστολή της Keidanren

Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (EL)

Παραλήπτης: Σωτηρόπουλος, Θεόδωρος N. (EL)
Υπογράφων: Αυγουλέας, Στέφανος Γ. (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση. Επισυνάπτεται κατάλογος σύνθεσης της αποστολής.

Επιστολή
Κείμενο

Διεθνείς σχέσεις
Διπλωματική αντιπροσωπεία
διπλωματική αποστολή

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1998-03-10

A1S5_DipGraPro_F1Τ167

1996-2004 Διπλωματικό Γραφείο Πρωθυπουργού (EL)
1996-2004 Prime Minister's Diplomatic Office (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.