Εκσυγχρονισμός και νέα πρότυπα για την Αγροτική Εκμετάλλευση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1982 (EL)
Εκσυγχρονισμός και νέα πρότυπα για την Αγροτική Εκμετάλλευση (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Γεωργικός τομέας (EL)
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός (EL)
Γεωργική πολιτική (EL)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (EL)
Γεωργική εκμετάλλευση (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Γεωργική παραγωγή (EL)
Παραγωγικότητα (EL)
Agriculture, forestry and fisheries (EN)
Economics (EN)
Productivity (EN)
Farming sector (EN)
Agricultural policy (EN)
Agricultural production (EN)
Business and competition (EN)
Agricultural holding (EN)


Ελληνική γλώσσα

1982

A1S4_Syn_F1T21

1981-1984 Συνεντεύξεις (EL)
1981-1984 Interviews (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.