Νόμος Υπ' Αριθ. 3074 : Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Νόμος Υπ' Αριθ. 3074 : Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις (EL)

Εθνικό Τυπογραφείο (EL)
National Printing House (EN)

Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Κοσμίδης, Σωκράτης (EL)
Annotator: Kosmidis, Socrates (EN)

Εφημερίδα
Κείμενο

Πολιτική ζωή (EL)
Νόμος (EL)
Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (EL)
Δίκαιο (EL)
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (EL)
Law (EN)
Legal rule (EN)
Inspectors-Controllers Body for Public Administration (EN)
Politics (EN)
General Inspector of Public Administration (EN)


Ελληνική γλώσσα

2002-12-04

A1S5_ArthLogOmiYli_F7Τ29

Εφημερίς της κυβερνήσεως, αρ.296 : τεύχ.1
1996-2004 Άρθρα/ Λόγοι/ Ομιλίες- Υλικό (EL)
1996-2004 Articles/ Speeches/ Lectures- Material (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.