Παραχώρηση δωρεάν, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του Δημοσίου, που βρίσκεται στην Αθήνα επί του οικοδομικού τετραγώνου 33 στον ''Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών''

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1993 (EL)
Παραχώρηση δωρεάν, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του Δημοσίου, που βρίσκεται στην Αθήνα επί του οικοδομικού τετραγώνου 33 στον ''Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών'' (EL)

Εθνικό Τυπογραφείο (EL)
National Printing House (EN)

Εφημερίδα
Κείμενο

Δίκαιο (EL)
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Δημόσια επιχείρηση (EL)
Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (EL)
Ακίνητη περιουσία (EL)
Law (EN)
Social questions (EN)
Athens Concert Hall Organization (EN)
Business and competition (EN)
Real property (EN)
Public sector (EN)


Ελληνική γλώσσα

1993-06-24

A1S5_ArthLogOmiYli_F3Τ15

Εφημερίς της Κυβερνήσεως, τεύχ.1 : αρ.3.617
1996-2004 Άρθρα/ Λόγοι/ Ομιλίες- Υλικό (EL)
1996-2004 Articles/ Speeches/ Lectures- Material (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.