Παρουσίαση της Χάρτας Σύγκλισης από τον Πρωθυπουργού κ. Κώστα Σημίτη στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Παρουσίαση της Χάρτας Σύγκλισης από τον Πρωθυπουργού κ. Κώστα Σημίτη στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης (EL)

Ελλάς. Πρωθυπουργός (1996-2004 : Σημίτης) (EL)
Greece. Prime Minister (1996-2004 : Simitis) (EN)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Ανακοίνωση
Κείμενο

Επικοινωνία και μόρφωση (EL)
Υπουργικό συμβούλιο (EL)
Απασχόληση και εργασία (EL)
Βιομηχανία (EL)
Καινοτομία (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Προστασία του περιβάλλοντος (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Οικονομία της γνώσης (EL)
Εργατικό δυναμικό (EL)
Επιχειρηματικό πνεύμα (EL)
Επιχείρηση (EL)
Γεωργικός τομέας (EL)
Δημόσια έργα (EL)
Αναπτυξιακή πολιτική (EL)
Εισόδημα (EL)
Συνταξιοδοτικό σύστημα (EL)
Διεθνείς σχέσεις (EL)
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός (EL)
Δημόσια δαπάνη (EL)
Οικονομική και κοινωνική συνοχή (EL)
Παραγωγικότητα (EL)
Ανταγωνιστικότητα (EL)
Διακυβέρνηση (EL)
Πολιτική για την υγεία (EL)
Βιοτικό επίπεδο (EL)
Εκπαιδευτικό σύστημα (EL)
Κοινωνική ασφάλιση (EL)
Αμυντική πολιτική (EL)
Περιβάλλον (EL)
Δημόσια επιχείρηση (EL)
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα (EL)
Δημόσια διοίκηση (EL)
Κοινωνικός διάλογος (EL)
Τεχνολογία (EL)
Φορολογική πολιτική (EL)
Ποιότητα ζωής (EL)
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (EL)
Χρηματοδότηση (EL)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Επένδυση (EL)
Agriculture, forestry and fisheries (EN)
Labour force (EN)
Fiscal policy (EN)
Educational system (EN)
International relations (EN)
Competitiveness (EN)
Income (EN)
Business and competition (EN)
Defence policy (EN)
Gross domestic product (EN)
Economic and Monetary Union (EN)
Education and communications (EN)
Public sector (EN)
Industry (EN)
Pension scheme (EN)
Innovation (EN)
Health policy (EN)
Farming sector (EN)
Social questions (EN)
Technology (EN)
Knowledge economy (EN)
Employment and working conditions (EN)
Social dialogue (EN)
Public expenditure (EN)
Economics (EN)
Standard of living (EN)
Productivity (EN)
Finance (EN)
Production, technology and research (EN)
Social security (EN)
Council of Ministers (EN)
Governance (EN)
Public works (EN)
Quality of life (EN)
Entrepreneurship (EN)
Financing (EN)
Public administration (EN)
Environment (EN)
Politics (EN)
Type of business (EN)
Economic and social cohesion (EN)
Development policy (EN)
Investment (EN)
Environmental protection (EN)


Ελληνική γλώσσα

2003-09-10

A1S5_TIF_F1T4

2003 Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (EL)
2003 Thessaloniki International Fair (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.