Ανακοίνωση σχετικά με την εξέλιξη των βασικών καλλιεργειών κατά το 1983 και τους στόχους του 1984

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1983 (EL)
Ανακοίνωση σχετικά με την εξέλιξη των βασικών καλλιεργειών κατά το 1983 και τους στόχους του 1984 (EL)

Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας. Γραφείο Τύπου (EL)
Greece. Ministry of Agriculture. Press Office (EN)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Ανακοίνωση
Κείμενο

Γεωργικό προϊόν (EL)
Γεωργικός τομέας (EL)
Γεωργική πολιτική (EL)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Γεωργική παραγωγή (EL)
Agriculture, forestry and fisheries (EN)
Economics (EN)
Farming sector (EN)
European Union (EN)
Agricultural policy (EN)
Agricultural production (EN)
Agricultural product (EN)


Ελληνική γλώσσα

1983-11-03

A1S4_LogYli_F1T14

1981-1984 Λόγοι- Υλικό (EL)
1981-1984 Speeches (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.