Συνάντηση και φιλική συζήτηση με 14 πολίτες της Νίκαιας στο Δημαρχείο της πόλης

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2002 (EL)
Συνάντηση και φιλική συζήτηση με 14 πολίτες της Νίκαιας στο Δημαρχείο της πόλης

Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Δελτίο Τύπου
Κείμενο

Μεταφορές
Επικοινωνία και μόρφωση
Αστικές συγκοινωνίες
Απασχόληση και εργασία
Οικονομική σύγκλιση
Τοπικές εκλογές
Οικονομική ζωή
Πολιτική ζωή
Κυβερνητική πολιτική
Παιδεία
Πολιτικά κόμματα
Κοινωνικά θέματα
Ανεργία
Κοινωνική σύγκλιση
Δημόσια υγεία

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

2002-04-15

A1S5_ArthLogOmi_F2Τ19

1996-2004 Άρθρα/ Λόγοι/ Ομιλίες (EL)
1996-2004 Articles/ Speeches/ Lectures (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.