Επίσκεψη του Δημαρχείου της Νίκαιας

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2002 (EL)
Επίσκεψη του Δημαρχείου της Νίκαιας

χ.ο. (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Δελτίο Τύπου
Κείμενο

Ηθική της πολιτικής ζωής
Εκσυγχρονισμός
Επικοινωνία και μόρφωση
Χώρος πρασίνου
Απασχόληση και εργασία
Πολιτική ζωή
Παιδεία
Διεθνείς σχέσεις
Αμυντικές δαπάνες
Κοινωνικά θέματα
Ανεργία
Δημόσια υγεία
Εθνικό σύστημα υγείας

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

2002-04-15

A1S5_ArthLogOmi_F2Τ20

1996-2004 Άρθρα/ Λόγοι/ Ομιλίες (EL)
1996-2004 Articles/ Speeches/ Lectures (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.