δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1984 (EL)
Γεωθερμική Ενέργεια

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Παραλήπτης: Κουλούμπης, Ευάγγελος (EL)

Υπάρχει επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών, αντίγραφο της επιστολής, ενημερωτικό σημείωμα, ειδική έκθεση δαπάνης και εισηγητική έκθεση με άρθρα. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Επιστολή
Έκθεση
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Γεωθερμική ενέργεια
Ενέργεια
Κυβερνητική πολιτική
Βιομηχανική πολιτική
Ήπιες μορφές ενέργειας
Βιομηχανία
Ενεργειακή πολιτική

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1984-01-25

A1S4_YpoGeoAll_F6T23

1981-1985 Υπουργείο Γεωργίας - Αλληλογραφία (EL)
1981-1985 Ministry of Agriculture - Correspondence (EN)

d
Ναι*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.