Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων Δημοτικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1983 (EL)
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων Δημοτικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Προς κ. Μιλτ. Παπαϊωάννου. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Επιστολή
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Κυβερνητική πολιτική
Πλούτος
Γεωργικός τομέας
Αποκέντρωση
Δίκαιο
Πηγή δικαίου
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Τοπική αυτοδιοίκηση
Οικονομική ζωή
Οικονομική βοήθεια

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1983-11-11

A1S4_YpoGeoAll_F6T43

1981-1985 Υπουργείο Γεωργίας - Αλληλογραφία (EL)
1981-1985 Ministry of Agriculture - Correspondence (EN)

d
Ναι*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.