Γεωργοκτηνοτρόφοι από την Ξάνθη

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1983 (EL)
Γεωργοκτηνοτρόφοι από την Ξάνθη

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Προς κ. Ποττάκη. Υπάρχουν δύο επιστολές από εφτά οικογένειες της Ξάνθης προς τον κ. Γιάννη Ποττάκη. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Σημείωμα
Κείμενο

Κτηνοτροφία
Περιβαλλοντική πολιτική
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Περιβάλλον

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

1983-11-02


1982-1985 Αλληλογραφία- Υπουργοί (EL)
1982-1985 Correspondence- Ministers (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.