Σχέσεις γεωργικών και εμπορικών ακολούθων

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1984 (EL)
Σχέσεις γεωργικών και εμπορικών ακολούθων

χ.ο. (EL)

Από κ. Α. Γεωργιάδη προς κ. Κώστα Σημίτη. Υπάρχει επισυναπτόμενη επιστολή από τον κ. Δημήτριο Νίκα. Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Επιστολή
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Εργασιακές σχέσεις

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

1984-02-16


1982-1985 Αλληλογραφία- Υπουργοί (EL)
1982-1985 Correspondence- Ministers (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.