Καθορισμός τιμών εξαγοράς λιπασμάτων από τις εγχ. Βιομηχανίες

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1984 (EL)
Καθορισμός τιμών εξαγοράς λιπασμάτων από τις εγχ. Βιομηχανίες

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Προς κ. Μάκη. Υπάρχει επισυναπτόμενη ενημερωτικό σημείωμα από κ. Γ. Δασκαλάκη Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Σημείωμα
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Λίπασμα
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Βιομηχανία
Μέσο γεωργικής παραγωγής

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

1984-04-18


1982-1985 Αλληλογραφία- Υπουργοί (EL)
1982-1985 Correspondence- Ministers (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.