Προγραμματική συμφωνία με τους μύλους για την άλεση 300.00 τόνων μαλακού σταριού

RDF 

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1983 (EL)
Προγραμματική συμφωνία με τους μύλους για την άλεση 300.00 τόνων μαλακού σταριού

Ποττάκης, Γιάννης (1939-) (EL)

Προς τον κ. Κ. Βαΐτσο, κοινοποίηση στον κ. Γ. Αρσένη. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Επιστολή
Κείμενο

Διατροφή και γεωργικά προϊόντα
Γεωργικό προϊόν
Οικονομικός τομέας
Δημοσιονομική πολιτική
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Προϊόν διατροφής
Δημοσιονομικά
Οικονομική ζωή
Προϋπολογισμός
Οικονομική βοήθεια

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

1983-03-12


1982-1985 Αλληλογραφία- Υπουργοί (EL)
1982-1985 Correspondence- Ministers (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.