Προγραμματική συμφωνία με τους μύλους για την άλεση 300.00 τόνων μαλακού σταριού

RDF 

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

1983 (EN)
Προγραμματική συμφωνία με τους μύλους για την άλεση 300.00 τόνων μαλακού σταριού

Ποττάκης, Γιάννης (1939-) (EL)

Προς τον κ. Κ. Βαΐτσο, κοινοποίηση στον κ. Γ. Αρσένη. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Επιστολή
Κείμενο

Διατροφή και γεωργικά προϊόντα
Γεωργικό προϊόν
Οικονομικός τομέας
Δημοσιονομική πολιτική
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Προϊόν διατροφής
Δημοσιονομικά
Οικονομική ζωή
Προϋπολογισμός
Οικονομική βοήθεια

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

1983-03-12


1982-1985 Αλληλογραφία- Υπουργοί (EL)
1982-1985 Correspondence- Ministers (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)