Εθνικός Διαμεταφορέας

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1984 (EL)
Εθνικός Διαμεταφορέας

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Προς κ. Ν. Ακριτίδη. Υπάρχει επισυναπτόμενο λιτό φύλλο με παρατηρήσεις, επιστολή από τον κ. Νίκο Ακριτίδη προς τον κ. Κώστα Σημίτη και επισυναπτόμενη έκθεση με τίτλο: ''Νομική μορφή εθνικού Διαμεταφορέας''. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Επιστολή
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Μεταφορές
Επιχείρηση
δημόσιος τομέας
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Δημόσια επιχείρηση
Μεταφορικό μέσο

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

1984-02-20


1982-1985 Αλληλογραφία- Υπουργοί (EL)
1982-1985 Correspondence- Ministers (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.