Εθνικός Διαμεταφορέας

RDF 

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

1984 (EN)
Εθνικός Διαμεταφορέας

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Προς κ. Ν. Ακριτίδη. Υπάρχει επισυναπτόμενο λιτό φύλλο με παρατηρήσεις, επιστολή από τον κ. Νίκο Ακριτίδη προς τον κ. Κώστα Σημίτη και επισυναπτόμενη έκθεση με τίτλο: ''Νομική μορφή εθνικού Διαμεταφορέας''. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Επιστολή
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Μεταφορές
Επιχείρηση
δημόσιος τομέας
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Δημόσια επιχείρηση
Μεταφορικό μέσο

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

1984-02-20


1982-1985 Αλληλογραφία- Υπουργοί (EL)
1982-1985 Correspondence- Ministers (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)