Εισήγηση για την εξέλιξη της αντιδικίας μεταξύ της ''Αλουμίνιο της Ελλάδος'' και της Δημόσιας Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1984 (EL)
Εισήγηση για την εξέλιξη της αντιδικίας μεταξύ της ''Αλουμίνιο της Ελλάδος'' και της Δημόσιας Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού

χ.ο. (EL)

Από κ. Ευάγγελο Κουλουμπή προς τον το ΚΥ.ΣΥ.Μ. Υπάρχουν επισυναπτόμενα δύο υπομνήματα από την κα. Μελίνα Μερκούρη προς τον κ. Ανδρέα Παπανδρέου με τίτλο: ''Αθήνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης''. Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Επιστολή
Κείμενο

Ενέργεια
Επιχείρηση
Οικονομικός τομέας
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Οικονομική ζωή
Ενεργειακή πολιτική
Ανταγωνιστικότητα

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

1984-07-19


1982-1985 Αλληλογραφία- Υπουργοί (EL)
1982-1985 Correspondence- Ministers (EN)

Ναι*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.