δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1984 (EL)
Οικονομικός κύκλος

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Προς τον κ. Σάλλα. Υπάρχουν επισυναπτόμενες επιστολές από τον κ. Κώστα Σημίτη προς τον κ. Σάλλα με τίτλους: ''Τεχνικός Κύκλος'', ''Κύκλος ποιότητας Ζωής'', νομοσχέδιο για ειδικά εποικιστικά θέματα και νομοσχέδιο για την εμπορία των φυτοφαρμάκων.

Επιστολή
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Διατροφή και γεωργικά προϊόντα
Γεωργικό προϊόν
Ποιότητα ζωής
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Γεωργικός συνεταιρισμός
Προϊόν διατροφής

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1984-07-09


1982-1985 Αλληλογραφία- Υπουργοί (EL)
1982-1985 Correspondence- Ministers (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.