Καταγγελία κατά του επιθεωρητή Γεωργίας Ν. Φλώρινας κ. Στ. Λαζαρίδη.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1984 (EL)
Καταγγελία κατά του επιθεωρητή Γεωργίας Ν. Φλώρινας κ. Στ. Λαζαρίδη.

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Προς κ. Βασίλη Ιντζέ. Υπάρχει επισυναπτόμενη επιστολή από τον κ. Αντώνη Λιβάνη προς τον κ. Κώστα Σημίτη και η χειρόγραφη καταγγελία από τον κ. Τοψή Αλέξανδρο προς το πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Επιστολή
Κείμενο

Οικονομικός τομέας
Γεωργικός τομέας
Δίκαιο
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Οικονομική ζωή
Αστικό δίκαιο

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

1984-09-14


1982-1985 Αλληλογραφία- Υπουργοί (EL)
1982-1985 Correspondence- Ministers (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.