Τροποποίηση του νόμου 998/79

RDF 

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

1984 (EN)
Τροποποίηση του νόμου 998/79

Μαγκάκης, Γεώργιος Αλέξανδρος (1922-2011) (EL)

Προς τον κ. Κώστα Σημίτη. Υπάρχει επισυναπτόμενη επιστολή από τον κ. Κώστα Σημίτη προς τον κ. Γ.Α. Μαγκάκη. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Επιστολή
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Περιβαλλοντική πολιτική
Δίκαιο
Πηγή δικαίου
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Περιβάλλον
Δάσος

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

1984-10-23


1982-1985 Αλληλογραφία- Υπουργοί (EL)
1982-1985 Correspondence- Ministers (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)