Απαιτήσεις της BANK OF AMERIKA κατά εταιρείας ΛΟΝΥ Α.Ε.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1984 (EL)
Απαιτήσεις της BANK OF AMERIKA κατά εταιρείας ΛΟΝΥ Α.Ε.

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Προς κ. Κώστα Βαΐτσο. Υπάρχου τέσσερις επισυναπτόμενες σχετικές επιστολές στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Επιστολή
Κείμενο

Επιχείρηση
Βιομηχανική πολιτική
Δημοσιονομική πολιτική
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Βιομηχανία
Γεωργικός συνεταιρισμός
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1984-08-24


1982-1985 Αλληλογραφία- Υπουργοί (EL)
1982-1985 Correspondence- Ministers (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.