Επιλογή υποτρόφων του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά την περίοδο 1983-1984

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1985 (EL)
Επιλογή υποτρόφων του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά την περίοδο 1983-1984

χ.ο. (EL)

Από κ. Γρηγόρη Κασιμάτη προς κ. Κώστα Σημίτη Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Επιστολή
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Επιχείρηση
Επικοινωνία και μόρφωση
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Εκπαίδευση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

1985-02-04


1982-1985 Αλληλογραφία- Υπουργοί (EL)
1982-1985 Correspondence- Ministers (EN)

Ναι*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.