Διάθεση προσφοράς έκτασης κατάλληλης για λειτουργία Σχολής Οικιακής Οικονομίας

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1984 (EL)
Διάθεση προσφοράς έκτασης κατάλληλης για λειτουργία Σχολής Οικιακής Οικονομίας

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Υπάρχει επισυναπτόμενο χειρόγραφο σημείωμα και επιστολή από τον κ. Σπ. Κοκκεβή. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Επιστολή
Κείμενο

Επικοινωνία και μόρφωση
Οικιακή οικονομία
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Εκπαίδευση
Χρήση των γαιών
Οικονομική ζωή

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

1984-11-07


1982-1985 Αλληλογραφία- Υπουργοί (EL)
1982-1985 Correspondence- Ministers (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.