Εφαρμογή Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1984 (EL)
Εφαρμογή Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (EL)

Σημίτης, Κωνσταντίνος (EL)
Simitis, Costas (EN)

Παραλήπτης: Αρσένης, Γεράσιμος (EL)
Annotator: Arsenis, Gerasimos (EN)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Διατροφή και γεωργικά προϊόντα (EL)
Γεωργικό προϊόν (EL)
Οικονομικός τομέας (EL)
Γεωργικός τομέας (EL)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (EL)
Περιφερειακή πολιτική (EL)
Περιφερειακή ανάπτυξη (EL)
Προϊόν διατροφής (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Άρδευση (EL)
Ολοκληρωμένα Μεσογειακά Προγράμματα (EL)
Agriculture, forestry and fisheries (EN)
Economics (EN)
Irrigation (EN)
Farming sector (EN)
Regional policy (EN)
Economic sector (EN)
Regional development (EN)
Agricultural product (EN)
Foodstuff (EN)
Integrated Mediterranean Programmes (EN)
Agri-foodstuffs (EN)


Ελληνική γλώσσα

1984-12-28

A1S4_YpoGeoAll_F12Τ30

1981-1985 Υπουργείο Γεωργίας - Αλληλογραφία (EL)
1981-1985 Ministry of Agriculture - Correspondence (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.