Εποικιστικό πρόγραμμα

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1982 (EL)
Εποικιστικό πρόγραμμα

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Προς κ. Γιώργο Παπαδόπουλο. Υπάρχει επισυναπτόμενη χειρόγραφη επιστολή από τον κ. Γιώργο Παπαδόπουλο προς κ. Κ.ωστα Σημίτη. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Επιστολή
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Ιδιοκτησία
Κυβερνητική πολιτική
Δημόσιο κτηματολόγιο
Πολιτικά κόμματα
Δίκαιο

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

1982-06-08


1981-1987 Σημειώματα- Συνεργάτες (EL)
1981-1987 Notes- Colleagues (EN)

a
Ναι*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.