Ανάληψη έργου από τον Δημήτριο Ζαχαριάδη- Σούρα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1981 (EL)
Ανάληψη έργου από τον Δημήτριο Ζαχαριάδη- Σούρα (EL)

Σημίτης, Κωνσταντίνος (EL)
Simitis, Costas (EN)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Ανακοίνωση
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές (EL)
Σύμβαση κατ' ανάθεση (EL)
Γεωργική πολιτική (EL)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (EL)
Agriculture, forestry and fisheries (EN)
Trade (EN)
Agricultural policy (EN)
Negotiated contract (EN)


Ελληνική γλώσσα

1981-11-12

A1S4_ShmSyn_F2T35

1981-1987 Σημειώματα- Συνεργάτες (EL)
1981-1987 Notes- Colleagues (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.