Προμήθεια υλικών μέσων του Υ.Ε.Θ.Α.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1982 (EL)
Προμήθεια υλικών μέσων του Υ.Ε.Θ.Α.

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Προς τον κ. Πασσανία Ζακολίκο. Υπάρχουν επισυναπτόμενα, ενημερωτικό σημείωμα και αντίγραφο, χειρόγραφο σημείωμα, φωτογραφικό υλικό αεροπλάνου και πίνακας προστασίας δασών.

Επιστολή
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Αεροσκάφος
Πυρκαγιά
Περιβαλλοντική πολιτική
Διεθνείς σχέσεις
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Περιβάλλον
Εξοπλισμοί
Προστασία του περιβάλλοντος

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

1982-08-05


1982-1992 Διάφορα (EL)
1982-1992 Sundry (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.