Πολιτική για τους μισθούς και τα ημερομίσθια του 1982

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1982 (EL)
Πολιτική για τους μισθούς και τα ημερομίσθια του 1982

χ.ο. (EL)

Από κ.κ. Απ. Λάζαρη, Απ. Κακλαμάνη προς κ. Κώστα Σημίτη. Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Επιστολή
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Κυβερνητική πολιτική
Οικονομική ζωή
Απολαβές από την εργασία
Οικονομική πολιτική
Μισθός

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

1982-02-24


1982-1992 Διάφορα (EL)
1982-1992 Sundry (EN)

Ναι*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.