Επιχορηγήσεις Φορέων και Έργων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1997 (EL)
Επιχορηγήσεις Φορέων και Έργων (EL)

Ελλάς. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (EL)
Greece. Ministry of Culture and Sports. Directorate-General of Sports (EN)

Πίνακας
Κείμενο

Πολιτική ζωή (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Αθλητικές εγκαταστάσεις (EL)
Οικονομική υποστήριξη (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Economics (EN)
Economic support (EN)
Social questions (EN)
Finance (EN)
Sports facilities (EN)
Politics (EN)


Ελληνική γλώσσα

1997-01-31

A1S5_Tax_F7T24

1996-2003 Ταξίδια (EL)
1996-2003 Travel (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.