Παράρτημα των συμπερασμάτων της Προεδρίας : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι 10 και 11 Δεκεμβρίου 1999

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1999 (EL)
Παράρτημα των συμπερασμάτων της Προεδρίας : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι 10 και 11 Δεκεμβρίου 1999

χ.ο. (EL)

Διάγγελμα για τη Νέα Χιλιετία -- Δήλωση για την Τσετσενία -- Ένα αποτελεσματικό Συμβούλιο για μια διευρυμένη Ένωση- Κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση και συστάσεις περί του πρακτέου -- Εκθέσεις της Προεδρίας με θέμα: την ενίσχυση της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Ασφάλεια και την Άμυνα και τη μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση -- Κοινή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία -- Κατάλογος εγγράφων που υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι

Πρακτικό
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Στρατός
Εξωτερική πολιτική
Διεθνείς σχέσεις
Αμυντική πολιτική
Δημόσια ασφάλεια
Κοινωνικά θέματα
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

1999-12


1999 Ταξίδια (EL)
1999 Travel (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.