Πιο εύκολη η Χάγη, πιο δύσκολο το Κυπριακό

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1999 (EL)
Πιο εύκολη η Χάγη, πιο δύσκολο το Κυπριακό

Δήμας, Δ. Π. (EL)
Κωνσταντινίδης, Φάνος Ν. (1930-) (EL)
Καρέλιας, Γιώργος (EL)
Αδάμ, Κύρα (EL)

Άρθρο
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Διεθνείς σχέσεις
Συμφωνία (ΕE)
Κυπριακό ζήτημα
Ευρωπαϊκή Ένωση
βέτο
κυριαρχικά δικαιώματα
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Αρνησικυρία

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1999-12-09


Ελευθεροτυπία, σ.6-7
1999 Ταξίδια (EL)
1999 Travel (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.