δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1985 (EL)
Recent Economic Developments

χ.ο. (EL)

Υπάρχουν επισυναπτόμενοι πίνακες και γραφικές παραστάσεις. Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Εσωτερική πολιτική
Βιομηχανική πολιτική
Βιομηχανία
Απασχόληση και εργασία
Οικονομική ζωή
Εισοδηματική πολιτική
Οικονομική πολιτική
Ενέργεια
Ισοζύγιο πληρωμών
Δημοσιονομική πολιτική
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Κοινωνικά θέματα
Εμπορικό ισοζύγιο
Ανεργία
Ανταγωνιστικότητα

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Αγγλική γλώσσα

1985-04-30


1985-1987 Οικονομική πολιτική- Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας/ International Monetary Fund (EL)
1985-1987 Economic policy- National Economy Ministry/ International Monetary Fund (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.