Καθορίζονται με σύμβαση αγοραπωλησίας οι όροι πωλήσεως μαλακού σίτου από την ΚΥΔΕΠ στην αλευροβιομηχανία- Ανακοίνωση για τα μέτρα στα σιτηρά

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1985 (EL)
Καθορίζονται με σύμβαση αγοραπωλησίας οι όροι πωλήσεως μαλακού σίτου από την ΚΥΔΕΠ στην αλευροβιομηχανία- Ανακοίνωση για τα μέτρα στα σιτηρά

χ.ο. (EL)

Δύο φωτοτυπημένα άρθρα.

Άρθρο
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Μαλακό σιτάρι
ΚΥΔΕΠ
Ενισχύσεις για την παραγωγή
Εμπορική σύμβαση
Αποζημίωση
Κεντρική Υπηρεσία Διαχείρισης Εγχώριας Παραγωγής
Δίκαιο
Δημόσια επιχείρηση
Οικονομική ζωή
μαλακός σίτος
Διατροφή και γεωργικά προϊόντα
Πώληση
Παγιοποίηση του χρέους
Προϊόν με βάση τα σιτηρά
δημόσιος τομέας
Αγορά
ενίσχυση των παραγωγών
Αλευροβιομηχανία
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1985-07


Νέος Αγών- Ελεύθερο Βήμα
1981-1995 Τύπος (EL)
1981-1995 Press (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.