Δίδεται προς κάθε κατεύθυνση "μάχη'' για πιο λίγα αγροτικά προϊόντα στις ''χωματερές'': Οι παραγωγοί να προγραμματίζουν την παραγωγή τους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1985 (EL)
Δίδεται προς κάθε κατεύθυνση "μάχη'' για πιο λίγα αγροτικά προϊόντα στις ''χωματερές'': Οι παραγωγοί να προγραμματίζουν την παραγωγή τους

χ.ο. (EL)

Άρθρο
Κείμενο

Πολιτική της παραγωγής
βερίκοκο
φρούτα
διαχείριση της παραγωγής
Υπουργείο Γεωργίας
ροδάκινο
Περιβάλλον
Οργάνωση της παραγωγής
Απόθεση απορριμμάτων
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα
Γεωργική παραγωγή
Λαχανικό
Πολιτική ζωή
Καρπός
Διατροφή και γεωργικά προϊόντα
Γεωργικό προϊόν
Μεταποίηση τροφίμων
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Δρύπη
Βιομηχανία μεταποίησης γεωργικών προϊόντων
χωματερή

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1985-07-07


Ταχυδρόμος Βόλου
1981-1995 Τύπος (EL)
1981-1995 Press (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.