δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1985 (EL)
Η απόσυρση των φρούτων

χ.ο. (EL)

Άρθρο
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Καρπός
Διατροφή και γεωργικά προϊόντα
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
φρούτα
Υπουργείο Γεωργίας
διάθεση στην αγορά
Απόσυρση από την αγορά
Εμπορία
Λαχανικό

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1985-07-09


Δραμινή Δράμας
1981-1995 Τύπος (EL)
1981-1995 Press (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.