Οι Αχαϊκές πατάτες επηρεάζουν ευμενώς τις τιμές στην Ευρώπη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1985 (EL)
Οι Αχαϊκές πατάτες επηρεάζουν ευμενώς τις τιμές στην Ευρώπη

χ.ο. (EL)

Άρθρο
Κείμενο

Γεώμηλο
Μεγάλη Βρετανία
Διατροφή και γεωργικά προϊόντα
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Τιμή
Χονδρικό εμπόριο
Αγοραία τιμή
πατάτα
χονδρεμπόριο
βιομηχανικός τομέας
Δημοσιονομικά
Δευτερογενής τομέας

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1985-06-19


Πελοπόννησος Πάτρας
1981-1995 Τύπος (EL)
1981-1995 Press (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.