δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1985 (EL)
Επτά ημέρες οικονομία

Infogroup (EL)

Επιμελητής εκδοσης: Χαραλαμπόπουλος, Γιώργος (EL)
Εκδότης: Τσακάλης, Δημήτρης (EL)
Διευθυντής: Καλούδης, Θοδωρής Α. (EL)

Δισδιάστατο υλικό
Περιοδική Έκδοση

Περιορισμός του ανταγωνισμού
επιτόκιο
Φορολογική απαλλαγή
Απασχόληση και εργασία
Βιομηχανία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αεροδρόμιο
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα
Πολιτική ζωή
κοινοτικές εισαγωγές
Εταιρικό κεφάλαιο
κοινοτική τιμή
Διεθνείς σχέσεις
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
ΝΔ
υφαντουργία
Οικοδομικός τομέας
Παραγωγή ενέργειας
Σταθερότητα των τιμών
Γενικός προϋπολογισμός (ΕE)
Αερολιμένας
Δευτερογενής τομέας
Ιδιωτική επιχείρηση
λεμόνι
Κλωστοϋφαντουργία
Υπουργείο Εμπορίου
Ευρωπαϊκή Ένωση
Επιχειρηματίας
Μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ
Δασμολογική ποσόστωση
Οικονομική πολιτική
προϊόν αλιείας
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
παρέκκλιση από το κοινοτικό δίκαιο
Κοινωνικά θέματα
Εσπεριδοειδές
ΕΟΚ
γενικός προϋπολογισμός ΕΚ
Κοινή πολιτική τιμών
Σύνοδος κορυφής
Εισαγωγή (ΕE)
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Εξαγωγές
Νέα Δημοκρατία
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
Οικονομική ζωή
Ενέργεια
Δημόσια επένδυση
Αλιευτικοί πόροι
Μεθοριακός έλεγχος
Εμπορική πολιτική
Πληθωρισμός
Τόκος
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Μεταφορές
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Αύξηση κεφαλαίου
Παρέκκλιση από το δίκαιο της ΕΕ
βιομηχανία κατασκευών
Ευρωπαϊκή ταυτότητα
αθέμιτος ανταγωνισμός
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
μετοχικό κεφάλαιο
Διεθνής συνεργασία
ΕΝΣ
Ανεργία
βιομηχανικός τομέας
Ασφαλιστική εταιρεία
ιδιωτικός τομέας
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1985-06


Επτά ημέρες οικονομία, τεύχ. 105
1981-1995 Τύπος (EL)
1981-1995 Press (EN)

Όχι
f*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.