δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1985 (EL)
"Αμπελουργικά''

χ.ο. (EL)

Άρθρο
Κείμενο

αμπέλι
Προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
υποχρεωτική απόσταξη
Αμπελώνας
γεωργική ανάπτυξη
Οικονομική ζωή
οινόπνευμα
Πολιτική ζωή
κρασί
Ενέργεια
Εισόδημα
Πολιτική της παραγωγής
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Αιθανόλη
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
αναδιάρθρωση της παραγωγής
Ευρωπαϊκή Ένωση
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα
επιδότηση
ΠΑΣΟΚ
Απόσταξη
Διατροφή και γεωργικά προϊόντα
Πώληση
Τιμή
Οίνος
Κυβερνητική πολιτική
Γεωργική πολιτική
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Οικονομική υποστήριξη
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1985-06-14


Η Δημοκρατική της Ρόδου
1981-1995 Τύπος (EL)
1981-1995 Press (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.