Από την ΑΤΕ χορηγούνται δάνεια για επενδύσεις στον γεωργικό τομέα - Μακροπρόθεσμα δάνεια στους Ο.Τ.Α. για μικρά αρδευτικά έργα - Από 1ης Ιουνίου 1985 καταργείται η εισφορά του ΟΓΑ στα δάνεια της ΑΤΕ - Δάνεια της ΑΤΕ στους ΟΤΑ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1985 (EL)
Από την ΑΤΕ χορηγούνται δάνεια για επενδύσεις στον γεωργικό τομέα - Μακροπρόθεσμα δάνεια στους Ο.Τ.Α. για μικρά αρδευτικά έργα - Από 1ης Ιουνίου 1985 καταργείται η εισφορά του ΟΓΑ στα δάνεια της ΑΤΕ - Δάνεια της ΑΤΕ στους ΟΤΑ

χ.ο. (EL)

Τέσσερα φωτοτυπημένα άρθρα.

Άρθρο
Κείμενο

ΟΤΑ
Εισφορά κοινωνικής ασφάλισης
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
αρδευτικά έργα
Οικονομική ζωή
χορήγηση δανείου
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
ΑΤΕ
Πολιτική ζωή
Οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης
Γεωργικός τομέας
Υδρογεωργική χωροταξία
ΟΓΑ
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
Δανειοδότηση
Δημοσιονομικά
Επένδυση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1985-06-09


Πρωινή Πέλλης - Πατρίς Πύργου - Η Μάχη Καρδίτσας - Ολύμπιο Βήμα Πιερίας
1981-1995 Τύπος (EL)
1981-1995 Press (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.