Από 1.000.000 δρχ. στα Δασαρχεία Έδεσσας & Αριδαίας - Αναδασμός σε τέσσερα αγροκτήματα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1985 (EL)
Από 1.000.000 δρχ. στα Δασαρχεία Έδεσσας & Αριδαίας - Αναδασμός σε τέσσερα αγροκτήματα

χ.ο. (EL)

Δύο φωτοτυπημένα άρθρα.

Άρθρο
Κείμενο

Προστασία των δασών
Αναδασμός
Υπουργείο Γεωργίας
δασαρχείο
Δασική Υπηρεσία
Περιβάλλον
Δάσωση
Γεωργική εκμετάλλευση
αναδάσωση
Πολιτική ζωή
Πίστη
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
αγρόκτημα
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1985-06


Πρωινή Πέλλης - Η φωνή της Ξάνθης
1981-1995 Τύπος (EL)
1981-1995 Press (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.