Αυτάρκης, σε κτηνοτροφικά προϊόντα η Ελλάδα το 1989

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1985 (EL)
Αυτάρκης, σε κτηνοτροφικά προϊόντα η Ελλάδα το 1989

χ.ο. (EL)

Άρθρο
Κείμενο

Διατροφή και γεωργικά προϊόντα
Κτηνοτροφία
κτηνοτροφικό προϊόν
Εισόδημα
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Γεωργικός συνεταιρισμός
Ζωικό προϊόν
Γεωργική παραγωγή

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1985-06-05


Η Μάχη Καρδίτσας
1981-1995 Τύπος (EL)
1981-1995 Press (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.