δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1988 (EL)
World Food Conference

Plumb, Henry Plumb, Baron (1925-) (EL)

Παραλήπτης: Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Επιστολή
Κείμενο

Παραγωγή τροφίμων
Επικοινωνία και μόρφωση
τρόφιμα
Βιομηχανικές χώρες
Φόρουμ
Οικονομική ζωή
Διατροφή και γεωργικά προϊόντα
Διεθνείς σχέσεις
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
χώρες του τρίτου κόσμου
Αναπτυσσόμενες χώρες
GATT
παγκόσμια διάσκεψη
Διεθνής σύνοδος
ΓΣΔΕ

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Αγγλική γλώσσα

1988-03-18


1983-1996 Αλληλογραφία- Κωνσταντίνος Γ. Σημίτης (EL)
1983-1996 Correspondence- Constantinos G. Simitis (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.