Ένδεκα στόχοι για την Ευρώπη των Λαών: Πολιτικές κατευθύνσεις για την Διακυβερνητική Διάσκεψη του 1996

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1995 (EL)
Ένδεκα στόχοι για την Ευρώπη των Λαών: Πολιτικές κατευθύνσεις για την Διακυβερνητική Διάσκεψη του 1996

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Εισήγηση του Υπουργού Βιομηχανίας κ. Κώστα Σημίτη, για την Διακυβερνητική Διάσκεψη του 1996. Υπάρχουν δύο αντίγραφα.

Δελτίο Τύπου
Κείμενο

Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Εξωτερική πολιτική
συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συνθήκη του Μάαστριχτ
Διεθνείς σχέσεις
Συνθήκες και κράτος δικαίου
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δημοσιονομικά
Οικονομική ζωή
Οικονομική πολιτική

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1995-06-02


1988-1996 Ανακοινώσεις (EL)
1988-1996 Announcements (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.