Ανακοίνωση της Εκτελεστικής Γραμματείας: Πρόγραμμα του Κινήματος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1977 (EL)
Ανακοίνωση της Εκτελεστικής Γραμματείας: Πρόγραμμα του Κινήματος (EL)

ΠΑΣΟΚ. Εκτελεστική Γραμματεία (EL)
PASOK. Executive Secretariat (EN)

Ανακοίνωση
Κείμενο

Απολαβές απο την εργασία (EL)
Βιομηχανική πολιτική (EL)
Επικοινωνία και μόρφωση (EL)
Προστασία του καταναλωτή (EL)
Τομέας της αλιείας (EL)
Οικονομικές σχέσεις (EL)
Απασχόληση και εργασία (EL)
Τηλέφωνο (EL)
Φάρμακα (EL)
Συνθήκες εργασίας (EL)
Πανεπιστήμιο (EL)
Γεωργική παραγωγή (EL)
Κινηματογράφος (EL)
Νομοθεσία (EL)
Εθνικό εισόδημα (EL)
Εθνικό κοινοβούλιο (EL)
Λαχανικό (EL)
Τηλεόραση (EL)
Καπνός (EL)
Δημόσια έργα (EL)
Συνταξιοδοτικό σύστημα (EL)
Διεθνείς σχέσεις (EL)
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός (EL)
Προστασία της οικογένειας (EL)
Αναψυχή (EL)
Δημόσια υγεία (EL)
Νέος (EL)
Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς (EL)
Χώρος πρασίνου (EL)
Ίδρυση κόμματος (EL)
Αμυντική πολιτική (EL)
Εξορυκτική επιχείρηση (EL)
Ταξίδι (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Διεθνείς κυρώσεις (EL)
Ραδιοφωνία (EL)
Συνδικάτο (EL)
Δημόσια διοίκηση (EL)
Νοσηλευτικό ίδρυμα (EL)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Αυτόνομη περιφέρεια (EL)
Χωροταξία (EL)
Ενισχύσεις για την παραγωγή (EL)
Διακοπές (EL)
Εργατικό δίκαιο (EL)
Τραπεζικό σύστημα (EL)
Τύπος (EL)
Δικαιώματα του πολίτη (EL)
Ανακατανομή των δημόσιων πόρων (EL)
Κτηματολογική πολιτική (EL)
Κοινωνικοποίηση (EL)
Συνεταιρισμός (EL)
Αγροτικός οικισμός (EL)
Γεωργικός τομέας (EL)
Εξωτερική πολιτική (EL)
Αποκέντρωση (EL)
Τουριστική πολιτική (EL)
Αστική κατοικία (EL)
Βαμβάκι (EL)
Βιομηχανία μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (EL)
Άτομο με διανοητική μειονεξία (EL)
Μεσαία επιχείρηση (EL)
Αγροτικός πληθυσμός (EL)
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (EL)
Επαρχία (EL)
Παράλληλο ιατρικό επάγγελμα (EL)
Τοπική αυτοδιοίκηση (EL)
Αυτοδιαχείριση (EL)
Δάσος (EL)
Βιοτεχνία (EL)
Προστασία της ιδιωτικής ζωής (EL)
Διατροφή και γεωργικά προϊόντα (EL)
Ποιότητα ζωής (EL)
Ορυκτός πλούτος (EL)
Φαρμακείο (EL)
Πολιτιστικός τομέας (EL)
Κερδοσκοπικά κεφάλαια (EL)
Επαγγελματικός προσανατολισμός (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Διαρκής εκπαίδευση (EL)
Λογοτεχνία (EL)
Πρόσοδος γεωργικής εκμετάλλευσης (EL)
Σύνταγμα (EL)
Φαρμακοβιομηχανία (EL)
Βιομηχανία (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Γεωργικό προϊόν (EL)
Κράτος (EL)
Πολιτικά κόμματα (EL)
Ηλικιωμένος (EL)
Τέχνες του θεάματος (EL)
Αγροτική κατοικία (EL)
Ομαδική καλλιέργεια (EL)
Στρατός (EL)
Άτομο με ειδικές ανάγκες (EL)
Πολιτική για την υγεία (EL)
Σωφρονιστικό ίδρυμα (EL)
Περιβάλλον (EL)
Θεραπευτική (EL)
Γεωργική εκμετάλλευση (EL)
Δικαιώματα του ασθενούς (EL)
Οικονομική πολιτική (EL)
Καρπός (EL)
Οίνος (EL)
Παιδεία (EL)
Πολεοδομία (EL)
Ανώτατη εκπαίδευση (EL)
Σιτηρό (EL)
Φυτικό λάδι (EL)
Οδοντιατρική (EL)
Γυναίκα (EL)
Ταχυδρομική υπηρεσία (EL)
Γεωργική γη (EL)
Ποινικό δίκαιο (EL)
Αποταμίευση (EL)
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (EL)
Αθλητικές εγκαταστάσεις (EL)
Εκλογικό δίκαιο (EL)
Αθλητισμός (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Προστασία του περιβάλλοντος (EL)
Δημόσιος υπάλληλος (EL)
Εκπαιδευτικό ίδρυμα (EL)
Εργατικό δυναμικό (EL)
Ενέργεια (EL)
Μουσική (EL)
Πίστη (EL)
Ενοικίαση (EL)
Αποξηραμένο προϊόν (EL)
Οδικές μεταφορές (EL)
Νομισματική πολιτική (EL)
Προϋπολογισμός (EL)
Εξοπλισμοί (EL)
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές (EL)
Πολυκομματικό σύστημα (EL)
Μεταφορές (EL)
Κτηνοτροφία (EL)
Πολιτικά δικαιώματα (EL)
Δημοκρατία (EL)
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα (EL)
ΠΑΣΟΚ (EL)
Πρόληψη των ασθενειών (EL)
Οικογενειακό δίκαιο (EL)
Παρακράτος (EL)
Ηλεκτρονικός υπολογιστής (EL)
Μικρή επιχείρηση (EL)
Ανεργία (EL)
Καλές τέχνες (EL)
Πλήρης απασχόληση (EL)
Απεργία (EL)
Αστικό δίκαιο (EL)
Continuing education (EN)
Wine (EN)
Labour law (EN)
International relations (EN)
Rural population (EN)
Hiring (EN)
Remuneration of work (EN)
Medical institution (EN)
Mentally disabled (EN)
Health policy (EN)
Computer (EN)
Employment and working conditions (EN)
Pharmaceutical industry (EN)
Rural habitat (EN)
Livestock farming (EN)
Socialization (EN)
Public health (EN)
Dental medicine (EN)
Agri-foodstuffs (EN)
Performing arts (EN)
Constitution (EN)
Heritage protection (EN)
Sports facilities (EN)
Postal service (EN)
Economic relations (EN)
Consumer protection (EN)
Unemployment (EN)
Protection of privacy (EN)
Disease prevention (EN)
Tobacco (EN)
Dried product (EN)
Pharmacy (EN)
Public administration (EN)
Therapeutics (EN)
Road transport (EN)
Transport (EN)
Industrial policy (EN)
Mining operation (EN)
Civil servant (EN)
Labour force (EN)
Medium-sized business (EN)
National income (EN)
Savings (EN)
Cereals (EN)
Trade union (EN)
Civil law (EN)
Regional State (EN)
patient's rights (EN)
Vegetable oil (EN)
Economic policy (EN)
Banking system (EN)
Agricultural land (EN)
Cotton (EN)
Formation of a party (EN)
Family law (EN)
Energy (EN)
Farm income (EN)
Young person (EN)
Town and country planning (EN)
PASOK (EN)
Fishing industry (EN)
Budget (EN)
Vegetable (EN)
Cinema (EN)
Agro-industry (EN)
Educational institution (EN)
Small business (EN)
Television (EN)
European Union (EN)
Holiday (EN)
Family protection (EN)
Music (EN)
Tourism policy (EN)
Rural settlement (EN)
Foreign policy (EN)
Agricultural holding (EN)
Production aid (EN)
Green area (EN)
Business and competition (EN)
Defence policy (EN)
Education and communications (EN)
Industry (EN)
Pension scheme (EN)
Trade (EN)
Sport (EN)
Farming sector (EN)
Land policies (EN)
Political rights (EN)
Education (EN)
Agricultural production (EN)
Urban habitat (EN)
Agricultural product (EN)
Vocational guidance (EN)
Armed forces (EN)
Working conditions (EN)
Woman (EN)
Mineral resources (EN)
Culture (EN)
Military equipment (EN)
Economics (EN)
Literature (EN)
Devolution (EN)
Legislation (EN)
Electoral law (EN)
Speculative capital (EN)
Province (EN)
Quality of life (EN)
International sanctions (EN)
University (EN)
Leisure (EN)
State (EN)
Democracy (EN)
Environment (EN)
Multiparty system (EN)
Civil rights (EN)
Fine arts (EN)
Press (EN)
Agriculture, forestry and fisheries (EN)
Financial equalisation (EN)
Telephone (EN)
Elderly person (EN)
Disabled person (EN)
Medicament (EN)
Full employment (EN)
Credit (EN)
Social questions (EN)
Group farming (EN)
Town planning (EN)
Handicrafts (EN)
Self-management (EN)
Monetary policy (EN)
Broadcasting (EN)
Political parties (EN)
State within a state (EN)
Health insurance (EN)
Local government (EN)
Fruit (EN)
Penal institution (EN)
Finance (EN)
Cooperative (EN)
Production, technology and research (EN)
European Community (EN)
Strike (EN)
National parliament (EN)
Criminal law (EN)
Public works (EN)
Practitioner of alternative medicine (EN)
Travel (EN)
Higher education (EN)
Forest (EN)
Politics (EN)
Environmental protection (EN)


Ελληνική γλώσσα

1977-07

A1S3_PASOKPro_F1T6

1976-1980 ΠΑ.ΣΟ.Κ.- Πρόγραμμα (EL)
1976-1980 PASOK- Programme (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.