δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1976 (EL)
Το Βήμα (EL)

Λαμπράκης, Δημήτριος (EL)
Lambrakis, Dimitrios (EN)

Συγγραφέας παραθεμάτων ή αποσπασμάτων κειμένου: Αλεξανδρόπουλος, Α. Κ. (EL)
Συγγραφέας παραθεμάτων ή αποσπασμάτων κειμένου: Παπαδόπουλος, Μ. Σ. (EL)
Διευθυντής: Μπουσμπουρέλης, Χ. Κ. (EL)
Συγγραφέας παραθεμάτων ή αποσπασμάτων κειμένου: Μασσαβέτας, Γιώργης (EL)
Εκδότης: Καραπαναγιώτης, Λέων (EL)
Συγγραφέας παραθεμάτων ή αποσπασμάτων κειμένου: Πάττας, Γ. (EL)
Συγγραφέας παραθεμάτων ή αποσπασμάτων κειμένου: Καΐσης, Δ. (EL)
Συγγραφέας παραθεμάτων ή αποσπασμάτων κειμένου: Μουζέλης, Νίκος Π. (EL)
Director: Bousmpourelis, Ch. K. (EN)
Author in quotations or text extracts: Papadopoulos, M. S. (EN)
Author in quotations or text extracts: Pattas, G. (EN)
Author in quotations or text extracts: Kaisis, D. (EN)
Author in quotations or text extracts: Massavetas, Giorgis (EN)
Author in quotations or text extracts: Mouzelis, Nikos (EN)
Publisher: Karapanagiotis, Leo (EN)
Author in quotations or text extracts: Alexandropoulos, A. K. (EN)

Εφημερίδα
Κείμενο

Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες (EL)
Γεώμηλο (EL)
Αστική κυκλοφορία (EL)
Επικοινωνία και μόρφωση (EL)
Δίκαιο (EL)
Απασχόληση και εργασία (EL)
Βιομηχανία (EL)
Κινηματογράφος (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Γεωργικό προϊόν (EL)
Εκπαιδευτικός (EL)
Διεθνείς Οργανισμοί (EL)
Διεθνείς σχέσεις (EL)
Κτηνιατρική (EL)
Κτίριο (EL)
Στρατός (EL)
Πλαστογραφία (EL)
Αύξηση των τιμών (EL)
Περιβάλλον (EL)
Κομμουνισμός (EL)
Παιδεία (EL)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Δικηγόρος (EL)
Πόλη (EL)
ΝΑΤΟ (EL)
Εσπεριδοειδές (EL)
Δασοκομία (EL)
Πολιτική κρίση (EL)
Γυναίκα (EL)
Εθνοφρουρά (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Δημόσιος υπάλληλος (EL)
Εκπαιδευτικό ίδρυμα (EL)
Ενέργεια (EL)
Φορμαλισμός (ηθική) (EL)
Εισόδημα (EL)
Πολεμικό Ναυτικό (EL)
Κυπριακό ζήτημα (EL)
Προσαυξήσεις μισθού (EL)
Λιγνίτης (EL)
Μεταφορές (EL)
Αγρότης (EL)
Ναρκωτικό (EL)
Ομογενείς (EL)
Ανθρωποκτονία (EL)
Διατροφή και γεωργικά προϊόντα (EL)
Μαθητής (EL)
Βιβλιοθήκη (EL)
Καλλιτεχνικά επαγγέλματα (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Αστυνομία (EL)
Απεργία (EL)
Law (EN)
Narcotic (EN)
Silviculture (EN)
International relations (EN)
Income (EN)
Town traffic (EN)
Veterinary medicine (EN)
Education and communications (EN)
Industry (EN)
Potato (EN)
Education (EN)
Town (EN)
Agricultural product (EN)
Armed forces (EN)
Employment and working conditions (EN)
Lawyer (EN)
Woman (EN)
Agri-foodstuffs (EN)
Economics (EN)
Teacher (EN)
Communism (EN)
Political crisis (EN)
Lignite (EN)
International organisations (EN)
Environment (EN)
Forgery of documents (EN)
Library (EN)
Transport (EN)
Civil servant (EN)
Agriculture, forestry and fisheries (EN)
Building (EN)
Artistic profession (EN)
Ethical formalism (EN)
Bonus payment (EN)
Citrus fruit (EN)
Homogeneous (EN)
NATO (EN)
Pupil (EN)
Energy (EN)
Social questions (EN)
Cinema (EN)
National guard (EN)
Postal and telecommunications services (EN)
Finance (EN)
Strike (EN)
Police (EN)
Educational institution (EN)
Price increase (EN)
Navy (EN)
Homicide (EN)
Cyprus dispute (EN)
Politics (EN)
Farmer (EN)


Ελληνική γλώσσα

1976-03-18

A1S3_PASOKKemedia_F1T48

Το Βήμα, αρ. 9430: ΛΑ'
1974-1978 ΠΑ.ΣΟ.Κ.- Κέντρο Μελετών και Διαφωτισμού (EL)
1974-1978 Centre for Study and Enlightenment (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.