4 άρθρα για την Ελλάδα της Ευρώπης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1990 (EL)
4 άρθρα για την Ελλάδα της Ευρώπης

Γεννηματάς, Γιώργος (1939-1994) (EL)

Άρθρο
Κείμενο

Επικοινωνία και μόρφωση
Γεωγραφία
Παιδεία
Γνώση
Απασχόληση και εργασία
Βιομηχανία
Ανεργία
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα
Τεχνολογία

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1990-08-07


Ελευθεροτυπία, σ.6-7
1981-1995 Πρόσωπα (EL)
1981-1995 People (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.