Πρακτικά συνεδρίασης Δ.Σ. της 30ής Απριλίου 1987

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1987 (EL)
Πρακτικά συνεδρίασης Δ.Σ. της 30ής Απριλίου 1987

Οικονόμου, Χρήστος Ν. (EL)

Υπογράφων: Βερνίκος, Νικόλας (EL)
Υπογράφων: Σεβδαλής, Βασίλης (EL)
Υπογράφων: Ντηνιάκος, Κ. (EL)
Υπογράφων: Κοντάκης, Γ. (EL)
Υπογράφων: Πικής, Χρ. (EL)
Υπογράφων: Μυριανθοπούλου, Αν. (EL)

Πρακτικό
Κείμενο

Ισολογισμός
Δίκαιο
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
ΑΓΕΤ
Διοικητικό συμβούλιο
Νομικός σύμβουλος

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1987-05-11
1987-04-30


1981-1995 Πρόσωπα (EL)
1981-1995 People (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.